Zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů

1.            Uživatel uděluje tímto souhlas společnosti Jana Lancová – Slezská káva a čaj , se sídlem Vendryně 73994, IČ: 64147746, (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:

-              jméno a příjmení

-              název společnosti

-              e-mail

-              telefonní číslo

-              sídlo

2.            Jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo a e-mail je nutné zpracovat za účelem zpracování osobních údajů je vyřízení objednávky uživatele a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi správcem a uživatelem. Účelem zpracování osobních údajů je dále

zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 15 let.

3.            S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti info@slezskakava.cz

4.            Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

a.            Poskytovatel softwaru Shop5.cz

b.            Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

c.           Přepravní společnost dle aktuální nabídky správce a výběru uživatele.

d.          Webhostingová firma Český hosting.

6.            Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

-              vzít souhlas kdykoliv zpět,

-              požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,

-              požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,

-              vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,

-              požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,

-              v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.